Про КВПУ

КОНФЕДЕРАЦІЯ ВІЛЬНИХ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ (КВПУ):

- Створена 23 грудня 1998 року.

- З листопада 2003 року – член Міжнародної конфедерації профспілок.

- 26 квітня 2012 р. Національна служба посередництва і примирення своїм рішенням №015/12-00-П визнала Конфедерацію вільних профспілок України репрезентативною.

- У 2004 р. голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець удостоєний найвищої нагороди профспілківців імені Джоржа Міні і Лейна Кіркленда «За самовідданість, хоробрість і лідерство у відстоюванні прав людини».  

До Конфедерації вільних профспілок України входять:

-         Незалежна профспілка гірників України (НПГУ),

-         Всеукраїнська профспілка «Захист справедливості»,

-         Вільна профспілка залізничників України (ВПЗУ),

-         Вільна профспілка освіти і науки України (ВПОНУ),

-         Вільна профспілка медичних працівниківУкраїни (ВПМПУ),

-         Всеукраїнська профспілка «Рідна земля»,

-         Вільна профспілка підприємців України (ВППУ),

-         Профспілка-асоціація льотного складу цивільної авіації України (ПАЛС),

-         Асоціація автотранспортників України,

-         Вільна профспілка працездатних інвалідів,

а також конфедерації вільних профспілок п’ятнадцяти областей України.

Згідно зі Статутом КВПУ будується на конфедеративній основі й діє на основах:

-         солідарності членських організацій;

-         єдності у досягненні мети і завдань КВПУ;

-         гласності й колегіальності у роботі керівних органів;

-         особистої відповідальності за виконання ухвалених рішень.

Характерними ознаками й відмінностями профспілок – членів КВПУ – є те, що:

-         членом КВПУ можна стати тільки після персональної подачі заяви на вступ до профспілки;

-         незалежність від державних органів і роботодавців;

-         заборона на членство у КВПУ роботодавців і власників підприємств;

-         співробітництво з іншими громадськими організаціями й політичними партіями лише на паритетних засадах;

-         формування фінансової бази за рахунок профспілкових членських внесків.

Діяльність КВПУ і її членських організацій здійснюється відповідно до положень Конституції України, Загальної декларації прав людини Організації об'єднаних націй, конвенцій Міжнародної організації праці, іншого чинного законодавства України, а також принципів Міжнародної конфедерації профспілок.

Головними здобутками КВПУ за останні п’ять років є:

-         прийняття до свого складу двох нових галузевих профспілок – Всеукраїнської профспілки «Рідна земля» та Вільної профспілки підприємців України;

-         підтвердження репрезентативності КВПУ на всеукраїнському рівні, а профспілок, що входять до неї, – на галузевому та регіональному;

-         активна боротьба проти ухвалення Трудового кодексу України протягом усього періоду, яка не дозволила владі прийняти цей одіозний документ ;

-         успішне відстоювання інтересів найманих працівників різних галузей і регіонів у судах, поновлення незаконно звільнених членів профспілки на роботі та отримання ними коштів за вимушений прогул та нанесену моральну шкоду;

-        низка успішних акцій протесту.

colkvpu      

Що таке професійні спілки (профспілки)?

Профспілка є добровільною громадською організацією, що об'єднує працівників відповідно до їх інтересів, сфери діяльності для захисту трудових, соціальних та економічних інтересів членів профспілок.
В усьому світі профспілки – основа громадського суспільства та взаємовигідної співпраці між роботодавцем та працівником. Саме профспілки та їх про-робітнича позиція являються вагомим важелем у боротьбі за права робітників.

 В Україні, як і в усьому світі, профспілки є не лише буфером між роботодавцем та робітником, але й лобіюють інтереси людей найманої праці у державі. Використовуючи соціальні важелі профспілки співпрацюють з іншими громадськими та політичними організаціями для досягнення поставлених цілей.

Профспілки всього світу мають можливість об’єднуватися за географічними, галузевими чи іншими принципами за для широкої й плідної співпраці, захисту прав працівників та розбудови демократичного, громадського суспільства і розвитку соціального діалогу.

 Конституція України визначає, що «професійні спілки є громадськими організаціями, що об’єднують громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності. Професійні спілки утворюються без попереднього дозволі на основі вільного вибору їх членів. Усі професійні спілки мають рівні права». 

Окрім Конституції України діяльність профспілок регламентується також Кодексом законів про працю і окремими Законами: «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про колективні договори і угоди», «Про об’єднання громадян».

«Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є  громадськими організаціями, що об'єднують громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх  професійної діяльності. Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи обмежений у правах за належність  чи  неналежність  до політичних партій або громадських організацій.» 

Ст. 36 Конституції УкраїниВідмінність вільних профспілок

Конфедерація вільних профспілок України (КВПУ) є правонаступницею Об'єднання вільних профспілок України (ОВПУ), утвореного на установчому з'їзді Вільних профспілок України 12 червня 1997 р.

На позачерговому з'їзді ОВПУ, який відбувся 23 грудня 1998 р., організація була перейменована у Конфедерацію вільних профспілок України. Але організаційно й функціонально КВПУ бере свій початок ще з кінця 80-х років минулого століття, коли в Україні, як і майже у всіх  республіках тодішнього СРСР, відновився незалежний профспілковий рух.

Перші незалежні профспілки в Україні виникли на тлі гострих трудових конфліктів насамперед у видобувних і транспортних галузях, де робота – найнебезпечніша і найвідповідальніша. Саме у цих галузях уже з 1988 року почалися локальні страйки, а незабаром – і масові виступи. Незалежні профспілки зароджувалися як робітничі об’єднання вищого організаційного рівня порівняно зі страйковими комітетами.

Це відповідало переходу від стихійних робітничих виступів до постійної, систематичної й різноманітній за формою (страйки та інші акції протесту, колективні переговори й ухвалення колективних договорів і угод, судові позови, звернення до міжнародних установ і т.п.) боротьби найманих працівників за свої права й інтереси. Однієї з дієвих форм такої боротьби стала солідарна підтримка незалежних профспілок працівників різних галузей і регіонів України.

Задекларована КВПУ принципова позиція полягає в тому, що інтереси найманих працівників для організації є «вищими за все».

 КВПУ приймає до своїх лав будь-які українські незалежні профспілки, як створені за професійним або галузевим принципом, так і локальні та їхні об'єднання різних рівнів – від місцевих до всеукраїнських. 

 Історичні передумови українського профспілкового руху, нестабільна політична та економічна ситуація в державі створили на території України суперечливі умови, за яких декілька об’єднань профспілок замість співпраці та спільної боротьби за права працівників змушені з тих чи інших причин конкурувати між собою.

Тому на сьогодні українська профспілкова мережа умовно поділена на «старі» профспілки, «вільні» профспілки та «жовті» профспілки (створюються роботодавцями).
Говорячи про старі профспілки мову ведуть про Федерацію Профспілок України (ФПУ), що є нащадком радянської монополістичної профспілки. 

 Разом із клеймом «про-радянської» профспілки ФПУ отримали у спадок складні корумповані схеми роботи й патологічну невід’ємність від інтересів держави і роботодавця. За цими старими профоб’єднанням тягнеться цілий шлейф скандалів, що негативно впливає не лише на діяльність ФПУ, а й на авторитет профспілок взагалі.

Вільні профспілки – то перші кроки незалежної української громадськості створити дієвий та незалежний від корумпованої влади профспілковий рух для захисту робітничих інтересів.

 Основна відмінність вільних профспілок у тому, що створені вони були не державою і не для держави. Вільні профспілки в Україні з’явились з перших робітничих страйків і створені були самими робітниками і для робітників.

Саме за ідеологією розрізняють старі та вільні профспілки. Ідеологія вільних профспілок передбачає свободу від політичних та корупційних інтересів, гласність, прозору діяльність на демократичних засадах.
Вільні профспілки не залежать від інтересів роботодавців та політиків, не зачіпають релігійних, ідеологічних та інших свобод своїх членів. 

 Завжди відкриті до співпраці та діалогу, але не поступаються своїми принципами у боротьбі за права людей найманої праці.
 Вільні профспілки, як не одна інша організація, всіляко підтримують свободу слова, прозору соціальну політику, гідні економічні та трудові умови життя суспільства.
 Головним завданням вільних профспілок, профспілок нового європейського демократичного типу, є донесення до людини праці ідеології свободи, ідеології справедливості, ідеології солідарності. Адже ніхто не буде відстоювати права людини, коли вона сама не буде цього робити. Тому зараз це головна місія профспілок – змінити свідомість людей найманої праці для того, щоб вони зрозуміли, що за свої права треба боротись. 
Часто говорять про те, що вільні профспілки завжди у конфліктах, завжди у боротьбі і протиріччях, але це і є ознакою того, що профспілка дієва. Коли ж у профспілці все тихо і мирно, немає жодних проблем – то не профспілка а бюрократичне гніздо, де роздаються путівки у санаторії «своїм» а на членські внески керівники купують собі авто.

Принципи діяльності профспілок

Місія профспілок – творити громадянське суспільство, захищати права людей найманої праці, відстоювати соціальні права громадян. 

Страйк – це крайня, остаточна міра, коли використані інші засоби. Вільні профспілки віддають перевагу при вирішенні колективних конфліктів процедурам переговорів, укладанню колективних угод, де закладаються всі моменти, які не передбачені в чинному законодавстві і мають свої особливості на конкретному підприємстві. Якщо роботодавець не виконує домовленості, укладені в цій угоді, лише тоді наступає другий етап – етап боротьби. 

Важливим пунктом суспільного тиску є взаємодія з засобами масової інформації. Представники четвертої влади (журналісти) і профспілківці разом ефективно впливають на позицію влади і роботодавця. Саме така співпраця та відкритість діяльності профспілок – запорука успіху у роботі.Три основні принципи визначають вільні, демократичні профспілки:

Перший принцип - незалежність. Це означає, що профспілка є незалежною від органів  державної  влади  і посадових осіб.

Другий принцип – самоврядування. Цей принцип передбачений Законом «Про громадські об'єднання»  і  виражений  у  праві профспілок самостійно приймати  свої  статути  і  регулювати  свою внутрішню діяльність. 

Третій принцип - добровільність об'єднання. Цей принцип забезпечений законодавством  про  профспілки  ст.7  закону і    Законом   «Про громадські об'єднання».Характерними ознаками профспілок КВПУ є:


- виконання справжніх функцій профспілок для захисту прав та інтересів найманих працівників; 
- незалежність від державних органів та роботодавців; 
- заборона на членство в профспілках роботодавців та власників підприємств; 
- співпраця з іншими громадськими організаціями і політичними партіями лише на паритетних засадах.

Профспілки КВПУ діють на засадах соціального партнерства і трипартизму, співпрацюють з органами державної виконавчої влади і об'єднаннями роботодавців, беруть активну участь у переговорах щодо Генеральної, галузевих і регіональних угод і колективних договорів.

Форми діяльності профспілок

- Підписання угод та колективних трьохсторонніх угод з роботодавцями та державою щодо дотримання зобов’язань щодо умов праці, її оплати та ін. Держава в даному разі є гарантом дотримання зобов’язань, взятих на себе профспілками та роботодавцями. Головною з цих угод є Генеральна тарифна угода, яка щорічно підписується найбільш впливовими профоб’єднаннями та профспілками, представниками роботодавців України та Кабінетом Міністрів України.

- Лобіювання інтересів профспілок в органах державної влади, перш за все – у Верховній Раді України. Профспілки домагаються змін у таких принципових питаннях, як встановлення розміру прожиткового мінімуму, межі малозабезпеченості, розміри мінімальної зарплатні, пенсії та ін. 

- Захист прав та інтересів своїх членів в органах судової влади у справах з питань трудових відносин та досудових примирних процедурах. 

- Акції протесту, які є крайніми заходами і застосовуються в умовах, коли інші можливості захисту працюючих вичерпані. Акції протесту можуть проводитись без припинення роботи з метою привернути увагу роботодавця до невирішених проблем (відкриті колективні звернення, мітинги, пікетування, виробництво продукції без надання дозволу на її відвантаження споживачам тощо) та з припиненням роботи (страйк), коли роботодавцю завдаються прямі збитки.

Керівництво

Михайло Влинець

Волинець Михайло Якович 

Голова Конфедерації Вільних профспілок України, Незалежної профспілки гірників України 

Народився 30 жовтня 1956 року в селі Новоживотові Іллінецького району Вінницької області в багатодітній селянській родині. Батько — Волинець Яків Купріянович, мати — Волинець Фросина Фадіївна. Має двох дітей — сина та доньку.

Після закінчення загальноосвітньої школи М. Волинець у 1974-1975 рр. навчався в гірничому професійно-технічному училищі міста Димитрова Донецької області. Потім був призваний на строкову військову службу. Офіцер запасу. 

Після демобілізації з 1977 по 1983 рік працював підземним електрослюсарем на шахті ім. О. Стаханова В.О. «Красноармійськвугілля». Без відриву від виробництва закінчив Комунарський гірничо-металургійний інститут і здобув спеціальність гірничого інженера-електромеханіка. Після закінчення навчання працював гірничим майстром, помічником начальника дільниці і начальником дільниці на шахті ім. О. Стаханова. З 1983 року М. Волинець обирався депутатом Красноармійської міської Ради народних депутатів двох скликань. У 1985 році був обраний головою профспілкового комітету шахти ім. О. Стаханова. У 1989 році під час хвилі страйків у шахтарських колективах М. Волинець був знову переобраний головою профкому, що тоді було дуже рідкісним випадком. У 1991 році, виконуючи рішення другого з'їзду шахтарів СРСР, М. Волинець створив первинну організацію Незалежної профспілки гірників на шахті ім. О. Стаханова чисельністю 7500 чоловік. Того самого року очолив Міжрегіональне об'єднання НПГ, яке налічувало близько третини усіх членів НПГ в Україні. У червні 1991 року М. Волинець був організатором установчої конференції Незалежної профспілки гірників України, що відбулась у місті Димитрові, але відмовився на той час очолити профспілку, віддавши перевагу роботі над зміцненням Міжрегіонального об'єднання НПГ. Коли НПГУ опинилась в кризовій ситуації і її чисельність зменшилась на третину, у лютому 1995 року на другому з'їзді НПГУ М. Волинець за наполяганням колег дав згоду очолити профспілку. Також послідовно переобирався на посаду голови НПГУ на третьому та четвертому з'їздах. У 1997 році за участю НПГУ було створено всеукраїнське об'єднання вільних профспілок (тепер Конфедерація Вільних профспілок України), яке очолив М. Волинець. В 2004 році Михайлу Волинцю як голові Конфедерації вільних профспілок України присвоєно премію Американської федерації праці - Конфедерації виробничих профспілок (АФП-КВП) в галузі прав людини імені Джорджа Міні і Лейна Кіркленда "За самовідданість, хоробрість і лідерство у відстоюванні прав людини". Кошти з цієї премії М. Волинець перерахував на користь незалежних профспілок.

Михайло Якович Волинець також був народним депутатом України 4, 5 та 6 скликань та заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Найзаповітніша мрія Михайла Волинця - щоб настав той день, коли всі працівники світу покінчили з бідністю і страхом, та досягти кращого і безпечнішого життя для себе та своїх родин за допомогою міцних, солідарних профспілок. Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня та відзнаками "Шахтарська слава" II і III ступенів.

  Написати: 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Сторінки у соціальних мережах:

Facebook logo Youtube  


Володимир Козельський
Козельський Володимир Володимирович 

Заступник голови Конфедерації вільних профспілок України

Голова Вільної профспілки залізничників України

Член Постійної комісії з питань законності, правопорядку, регламенту, депутатської діяльності, етики, топоніміки та контролю за діяльністю виконавчих органів ради.

Народився   18  серпня   1962  року  в  м. Козятин  Вінницької  області.

У  1969  році  пішов  у  перший  клас  ЗОШ  №2  м. Козятин. У  1977 році  вступ  до   Козятинського   професійно-технічного  училища  № 5. У  1980  році  закінчив  повний  курс  згаданого  училища   за   спеціальністю  «оглядач залізничних  вагонів» . У 1980-1982рр.  служив  у  лавах  Радянської   Армії.

 З   1983р.  по   2004р. працював  на   різних   посадах    в  структурних  підрозділах    Південно-Західної  залізниці.  Упродовж   трудової   діяльності   без   відриву  від  виробництва навчався   в   вищих  навчальних   закладах. Отримав вищу освіту за спеціальністю юрист.

  З   2001р. по  2005р.   очолював   Вільну   профспілку  Козятинської  дирекції  залізничних  перевезень.  

У  2005 році  обраний  на   посаду   заступника  голови Об’єднання   Вільних  профспілок   залізничників  України.

 У 2007 році  обраний   головою  Київської  територіальної  профспілкової  організації  Вільної  профспілки  залізничників  України  Південно-Західної  залізниці.    

У   2011році  обраний   першим    заступником   голови   Вільної   профспілки   залізничників   України  (ВПЗУ). На   даний   час   в. о.  голови  ВПЗУ.

  З  2006 року   по    теперішній   час    депутат  Козятинської  міської  ради  Вінницької  області.


Natalia Levytska

Левицька Наталія Анатоліївна 

Заступник голови Конфедерації вільних профспілок України

Народилася  13 серпня 1978 року в Луганській області. У 2000 році закінчила Донбаський гірничо-металургійний інститут за спеціальністю «Менеджмент організацій» і одержала кваліфікацію «менеджер-економіст». Трудову діяльність розпочала у 2000 році у виконавчому бюро Незалежної профспілки  гірників України.

З 2008 року – керівник відділу соціально-трудових відносин КВПУ.

У червні 2009 року на жіночій конференції  КВПУ обрана заступником голови Комітету з питань захисту прав жінок та гендерної рівності  КВПУ.

У березні 2011 р. на черговому з’їзді Всеукраїнскої профспілки «Захист справедливості» обрана заступником голови. Член Жіночого комітету  ВЕРС  (Всеєвропейської  регіональної ради). Панасенко ВПМПУ

Панасенко Олег Олександрович 

Заступник голови Конфедерації вільних профспілок України 
Голова Вільної профспілки медичних працівників України

1998 – 2009 роки - лікар – хірург Кам`янсько – Дніпровської центральної районної лікарні Запорізької області, 1 атестаційна категорія за спеціальністю хірургія.

2005 – 2009 роки – голова Незалежної профспілкової організації медичних працівників Кам`янсько – Дніпровської центральної районної лікарні «Ескулап».
2006 – 2011 роки депутат Кам`янсько – Дніпровської районної ради п`ятого скликання.
З січня 2009 року – голова Вільної профспілки медичних працівників України.


СтратанСтратан Віктор Іванович 
Голова Всеукраїнської профспілки «Захист справедливості» 

Народився 11 березня1953 року в селищі Кам'яне міста Антрацита Луганської області. Закінчивши 8-річну школу в Кам'яному, поїхав вчитися у технікум в Ростов-на-Дону. Після його закінчення в 1972-1974 роках служив в армії.

У 1974-1979 роках навчався у Комунарському гірничо-металургійному інституті Луганській області за фахом «технологія машинобудування, верстати та інструменти». Після закінчення внз працював технологом, заступником начальника, начальником цеху заводу «Еталон» в Антрациті Луганської області, викладачем Антрацитівського гірничого технікуму, інженером Станції космічного зв'язку в Гусь-Хрустальному, начальником конструкторського бюро заводу «Юність» в Краснодоні.

У 1992 році почав працювати на шахті «Талівській» в Краснодоні підземним електрослюсарем. Там був обраний заступником голови первинної організації НПГУ.  

З 2003 року – керівник організаційного відділу Незалежної профспілки гірників України та відділу соціально-економічних відносин і розвитку профспілок КВПУ.

З 2005 року – голова центральної ради Всеукраїнської профспілки «Захист справедлівості». 1 березня 20011 року обраний головою ВПC «Захист справедлівості».

ТулейТУЛЕЙ Петро Петрович

Заступник голови Конфедерації вільних профспілок України

Голова КМО КВПУ

Народився 8 вересня 1957 року на Вінниччині. Після закінчення середньої школи у 1974 році працював мотористом у Київському річковому порту, звідки у 1975-му був призваний на службу в армію. З 1977-го по 1981 рік навчався у Київському вищому військово-морському училищі. Після його закінчення служив на Тихоокеанському флоті. У 1987-1990 роках навчався у військовій академії у Москві. У 1998 році звільнився зі збройних сил і працював у різних комерційних структурах Києва. ова Київського міського обיּєднання Конфедерації вільних профспілок України. 

Член КВПУ з 2011 року. Голова ППО ТОВ «Меблі-Плюс» Всеукраїнської профспілки «Захист справедливості».

    


Фундовний

Фундовний Володимир Васильович 

Заступник голови Конфедерації вільних профспілок України
Голова Вільної профспілки освіти і науки України

Народився 3 липня 1954 р. у м. Кіровограді в родині вчителів.У 1971 р. закінчив середню школу № 4 м. Кіровограда. Упродовж 1971-1972 рр. працював слюсарем на заводі радіовиробів. У 1972 – 1974 рр. –служив  у армії. В 1974-1979 рр. навчався у Кіровоградському педагогічному інституті ім. О.С. Пушкіна на фізико-математичному факультеті. 
По закінченні навчання працював вчителем математики в середній школі № 1 м. Кіровограда. З 1981 по 1985 рр. працював інженером на заводі радіовиробів. У 1985-1987 рр. – викладач математики в СПТУ №8, а з 1987 р. – вчитель математики загальноосвітньої школи № 31.В 1991 р. закінчив Московський педагогічний інститут. 1995 р. обраний головою Вільної профспілки освіти і науки України.
 

 

 Контакти

>
вул. Велика Василькiвська, 65,офiс 36 info@kvpu.org.ua м. Київ Київська область 03150 Україна +38044 287 33 38 +38044 28772 83