Часті запитання

Задати нове питання
Cancel
Про профспілки
Що таке професійні спілки (профспілки)?

Профспілка є добровільною громадською організацією, що об'єднує працівників відповідно до їх інтересів, сфери діяльності для захисту трудових, соціальних та економічних інтересів членів профспілок.В усьому світі профспілки – основа громадського суспільства та взаємовигідної співпраці між роботодавцем та працівником. Саме профспілки та їх про-робітнича позиція являються вагомим важелем у боротьбі за права робітників.

Print Back to top
Яку функцію виконують профспілки у суспільстві?

В Україні, як і в усьому світі, профспілки є не лише буфером між роботодавцем та робітником, але й лобіюють інтереси людей найманої праці у державі. Використовуючи соціальні важелі профспілки співпрацюють з іншими громадськими та політичними організаціями для досягнення поставлених цілей.Профспілки всього світу мають можливість об’єднуватися за географічними, галузевими чи іншими принципами за для широкої й плідної співпраці, захисту прав працівників та розбудови демократичного, громадського суспільства і розвитку соціального діалогу.

Print Back to top
На підставі яких законів діють профспілки?

Конституція України визначає, що «професійні спілки є громадськими організаціями, що об’єднують громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності. Професійні спілки утворюються без попереднього дозволі на основі вільного вибору їх членів. Усі професійні спілки мають рівні права». Окрім Конституції України діяльність профспілок регламентується також Кодексом законів про працю і окремими Законами: «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про колективні договори і угоди», «Про об’єднання громадян». «Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є  громадськими організаціями, що об'єднують громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх  професійної діяльності. Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи обмежений у правах за належність  чи  неналежність  до політичних партій або громадських організацій.» Ст. 36 Конституції України

Print Back to top
Створення профспілки
Як створити профспілку?

Аналізуючи дієздатність профспілкового руху, слід зазначити, що в нинішній ситуації в наявності криза профспілкової ідеології. Цілі та задачі ВЦРСПС перейшли в статути Українських профспілок, але вони мають розмитість і зазвичай не носять характер профспілкової ідеології. Власники все більше приймають на озброєння таку методику боротьби з профспілками як: патерналізм, «жовті зобов'язання», створення «маріонеткових профорганізацій». Формування ідеології - це задача непроста, кожна з країн СНД має свою специфіку розвитку, яка залежить, в першу чергу, від ментальності народу, традицій, рівня економічного розвитку і структури суспільства і т.д. Але соціально-трудові відносини в країнах з ринковою економікою мають багато спільного. Тому досвід цих країн для формування профспілкової ідеології в Україні дуже повчальний і може бути основою для формування національної профспілкової ідеології. У 1886 році Семюелем Гомперсом - творцем і беззмінним керівником найбільшого профоб'єднання США - Американської Федерації праці (АФП), були висунуті три основоположні ідеї, які і складають профспілкову ідеологію. 

Print Back to top

Контакти

>
вул. Велика Василькiвська, 65,офiс 36 info@kvpu.org.ua м. Київ Київська область 03150 Україна +38044 287 33 38 +38044 28772 83