Консультація

ДЕКЛАРАЦІЮ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ СКЛАДАЄМО РАЗОМ ВАЖЛИВО!

Коли у вас уперше з'являється необхідність заповнити Податкову деклара­цію про майновий стан і доходи (далі — Декларація), ви, звісно, маєте безліч запитань. А з огляду на те що форму Декларації останнім часом перезатверджують щороку, запитання оновлюються. Сьогодні ми відповімо на чимало з них. Упевнені: ця та інші консультації допоможуть упевнено скласти Декларацію.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

s Які доходи потрібно декларувати

Незалежно від того, з якою метою ви подаєте Декларацію й отримання яких доходів вас до цього зобов'язує, декларувати необхідно абсолютно всі доходи!

s Чи треба подавати всі додатки разом із Декларацією з прокресленнями

Якщо у вас не було доходів, які відображають у якомусь додатку до Декларації (їх, до речі, усього два), такі додатки взагалі не потрібно формувати й подавати. Тобто в цій ситуації подають лише Декларацію (п. 2 р. II Інструкції № 859).

При цьому майте на увазі, що додатки є складо­вою частиною Декларації та без неї недійсні.

s Які загальні вимоги до заповнення Декларації

Як у самій Декларації, так і додатках до неї зазначають усі передбачені в них відомості (по­казники), крім випадків, безпосередньо визначених у Декларації та/або додатках. Коли будь-який рядок Декларації та/або додатка не заповнюєте через відсутність інформації (операції, суми), прокресліть його.

Усі показники в розділах II—VII Декларації та додатках проставляйте в гривнях із копійками.

Заповнюйте Декларацію так, щоб забезпечити вільне читання тексту (цифр). Зробити це можна друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками синього або чорного кольору. А от олівцем — зась.

Важливо: у Декларації та додатках не повинно бути підчисток, помарок, виправлень, дописок і закреслень, а також тексту або цифр, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи іншою рідиною.

Усі відомості в Декларації особа, яка її заповнює та подає (див. стор. 9 поточного номера), підтверджує власноручним підписом.

РОЗДІЛ I

s Як правильно обрати тип Декларації  та звітний період

Під час першого подання Декларації в рядку 1 у полі "Звітна" ставлять позначку "х". Інші два поля можуть знадобитися лише в разі виявлення помилок у раніше поданій Декларації. Так, позначку "х" роблять:

—                у полі "Звітна нова" — коли помилку виявлено до закінчення граничного терміну (не пізніше ніж 2 Травня 2018 року — для обов'язкового подання Декларації, або 2 січня 2019 року — якщо подаватимете Декларацію для застосування податкової знижки);

—                у полі "Уточнююча" — якщо подають після такої дати.

Звітним періодом (рядок 2) для звичайних фізосіб є відповідний рік. Його прописують арабськими цифрами. А от позначку в клітин­ці "квартал" заповнювати не потрібно — вона може знадобитися тільки фізособам-підприємцям.

s Яке прізвище вказувати, якщо протягом року відбулася його зміна

Як записано в ч. З п. 1 р. III Інструкції № 859, у рядку 3 вказують прізвище, ім'я, по батькові платника податку (згідно з даними паспортно­го документа). Коли ж протягом 2017 р. або у 2018 р. ви змінили прізвище (ім'я, по батькові), у рядку 3 слід зазначити спочатку нове пріз­вище (ім'я, по батькові), а в дужках — попереднє прізвище (ім'я, по батькові).

Реєстраційний номер облікової картки плат­ника податків не змінюється й зазначається відповідно до даних Держреєстру фізосіб — платників податків. Якщо ж маєте відмітку в паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером пас­порта, зазначайте тут серію та номер паспорта.

s Чи обов'язково вказувати номер телефону та адресу електронної пошти

Ні, це необов'язкові реквізити — їх платники податку зазначають за бажанням. Натомість поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, село, селище), вулиця, номер будинку, корпус, номер квартири обов'язкові для заповнення.

sЯку позначку поставити в рядку 8 "Категорія платника" Декларації

Запам'ятайте: категорія "громадянин" оби­рається лише тоді, коли ви не зареєстровані самозайнятою особою в межах підприєм­ницької або незалежної професійної діяль­ності.

До речі, тут додалася нова категорія "Особа, яка припинила підприємницьку діяльність про­тягом звітного року датою  ____-____-______».  Її слід обрати фізособі, яка перебувала на обліку як фізособа-підприємець (окрім осіб, які обирали спрощену систему оподаткування) та стосов­но якої проведено держреєстрацію припинен­ня підприємницької діяльності за її рішенням протягом звітного (податкового) року. Дата повинна відповідати даті держреєстрацїї при­пинення в ЄДРПОУ.

РОЗДІЛИ II ТА III

Спочатку кілька слів назагал про розділ II "Доходи, які включаються до загального річ­ного оподатковуваного доходу". Він містить п'ять граф для заповнення:

-      у графі 3 вказують суму ОПОДАТКО­ВУВАНОГО доходу, одержаного у 2017 році;

-      у графі 4 — суму сплаченого податковим агентом утриманого податку на доходи та/ або сплачену платником податку самостій­но у 2017 році під час вичинення нотаріаль­них дій;

-      у графі 5 — суму військового збору, який було утримано податковим агентом;

-      у графах 6 та 7 — відповідно, суму податку на доходи та військового збору, яку фізособа мусить сплатити до бюджету самостійно.

Безперечно, коли ви не одержували певного виду доходу, відповідні рядки прокреслюйте.

Порівняно з попереднім роком, тут з'явився лише один новий рядок — 10.9.1. У ньому потрібно вказати дохід у вигляді додаткового блага (прощений (анульований) борг за кредитом, отриманим на придбання житла (іпотечний кредит)). Визначають у ньому суму доходу, податку та збору відповідно до абзаців 2 та 3 пп. "д" пп. 164.2.17 ПКУ за кредитом, одержаним на придбання житла (іпотечним кредитом).

Усе тому, що суму податку за таким доходом дозволено розстрочити. Для розстрочен­ня платнику податку разом із Декларацією слід подати до контролюючого органу заяву в довільній формі, що містить фактичні дані про суму прощеного (анульованого) кредитором боргу (кредиту та/або відсотків), підтверджену відповідними документами кредитора, та коротке пояснення обставин, що призвели до виникнення необхідності здійснити розстрочення задекларованої суми податкового зобов'язання (останній абзац п. 2 р. III Інструкції № 859).

Розділ III "Доходи, які не включаються до загального річного оподатковуваного доходу", як випливає з його назви, повинен містити відомості про всі неоподатковувані доходи, одержані вами у 2017 році. Окремо тут слід виділити лише доходи, отримані від підприємницької діяльності під час роботи на єдиному податку (рядок. 11.1), та доходи від операцій із продажу (обміну) об'єктів рухомого та/або нерухомого майна (рядок 11.2). Усі інші доходи вказують у рядку 11.3. До останнього належить і вартість усіх неоподатковуваних подарунків, одержаних у 2017 році (зокрема, це стосується подарунків вартістю до 800 грн згідно з пп. 165.1.39 ПКУ).

Упевнені: із заповненням рядків цих розділів проблем у вас не виникне, особливо після ви­вчення консультацій у номері та додатку до нього на сайті dodatok.vobu.ua. Тож дамо лише кілька відповідей на запитання, які часто-густо виникають у платників податку.

s Яку суму доходу зазначати в Декларації: нараховану чи виплачену

Пам'ятайте: у Декларації слід зазначати суму доходів, нарахованих податковим аген­том, а не одержаних вами. Тобто сума доходу включає і суму податку, і суму військово­го збору.

s Чи вказувати в Декларації суму зарплати, якщо подається вона через одержання іноземного доходу

Так, у Декларацію мусять потрапити всі одер­жані у 2017 році оподатковувані та неоподат­ковувані доходи. До речі, аби впевнено запов­нити графи 3 —5 р. II, радимо взяти довідки від податкових агентів або отримати в органі ДФС відомості з бази даних щодо одержаних упродовж року доходів.

РОЗДІЛ IV

Тут лише один рядок, у якому буде вказано загальну суму річного доходу (оподатковуваного та неоподатковуваного). Обчислити цей показник допоможе формула, наведена в цьому рядку.

РОЗДІЛ V

Цей розділ Декларації заповнюють тільки ті платники податку, які претендують на податкову знижку. Докладно про це читайте на стор. 19 поточного номера.

РОЗДІЛ VI

Це найважливіший розділ. Тут визначають податкові зобов'язання з податку на доходи та/або військового збору. На ньому зосереди­мося найбільше.

У рядки 18 та 19 перенесіть відомості, відповідно, з графи 6 рядка 10 та рядка 17 Декларації.

Якщо протягом року ви сплачували податок на доходи під час укладення договору купівлі- продажу (міни) об'єкта нерухомості, але його не було нотаріально посвідчено, суму зайво сплаченого податку включайте до рядка 20 Декларації. До Декларації варто також додати підтвердні документи про сплату податку.

На жаль, як і попередня форма Декларації, поточна не передбачає місця для відображення сум переплати з податку на доходи внаслідок зриву угоди за договором купівлі-продажу чи міни рухомого майна. Тож і наразі оптималь­ним тут є подання Доповнення до податкової декларації, у якому буде записано, скажімо, таке: "15 травня 2017року мною сплачено по­даток на доходи в розмірі 5000 грн за угодою купівлі-продажу рухомого майна, яка не відбу­лася. На підставі пп. "а" п. 176,1 Податкового кодексу України вимагаю врахувати цю суму в рахунок сплати податкових зобов'язань або перерахувати на поточний рахунок, вказаний у рядку 29 Декларації". До речі, аналогічно мож- на вирішити питання щодо повернення помилково перерахованої суми податку.

У рядку 21 прописують суму податків, сплаче­них за кордоном, на яку можна зменшити суму річного податкового зобов'язання за нормами пп. 170.11.2 ПКУ.

Лише зауважте, що сума, яку зазначають у рядку 21, не може бути більшою за значення рядка 18 Декларації.

У рядках 22.1 та 22.2, відповідно, обчислю­ють суму, яку слід сплатити до бюджету або яка підлягає поверненню з бюджету. Зверніть увагу: значення в рядку 22.2 вказується без знака

У рядку 23.1 Декларації зазначайте суму зобов'язань із військового збору, яку слід сплатити до бюджету самостійно. Фактично сюди переносять відомості з графи 7 рядка 10 Декларації.

РОЗДІЛ VII

Тут проводять розрахунок податкових зобо­в'язань у зв'язку з виправленням самостійно ви­явлених помилок у попередніх звітних періодах, тобто за минулі звітні роки. Коли ж помилок не було, з легким серцем скрізь прокреслюйте.

На початку консультації ми сказали, що Декларація складається із семи розділів. Про їх заповнення вже розповіли, однак у Декларації залишилося ще кілька рядків.

Насамперед за потреби вкажіть у рядку 29 реквізити банківського рахунку для перераху­вання коштів, якщо вам повинні повернути над­міру утриманий (сплачений) податок (заповне­но рядок 22.2 Декларації).

ВІДОМОСТІ ПРО МАЙНО

На черзі — заповнення відомостей про влас­не нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду).

Тут зазначайте відомості про нерухоме (рухоме) майно, що перебуває у власності станом на кінець звітного (податкового) року як на території України, так і за її ме­жами, відповідно до категорії об'єкта неру­хомого (рухомого) майна (їх перелічено в Декларації).

Щодо кожного об'єкта платник податку ві­дображає окремо:

-      у графі 2 — номер категорії об'єкта;

-      у графі 3 — місцезнаходження (країну, ад­ресу) нерухомого майна чи марку (модель) рухомого майна;

-      у графі 4 — рік набуття права власності/рік випуску (для рухомого майна);

-      у графі 5 — загальну площу нерухомого майна (значення вказують у квадратних метрах);

-      у графі 6 — значення власної частки в загаль­ній площі нерухомого майна (значення вка­зуйте як десятковий дріб, наприклад, 0,5);

-      у графі 7 — проставте відмітку "х", якщо належне вам майно здається в найм (піднайм).

Важливо: зазначати об'єкти нерухомого й рухомого майна обов'язково, незалежно від того, з якою метою ви подаєте Декларацію й здавали ви таке майно в оренду чи ні.

І ще один нюанс: у Декларації наводьте відомості станом на 31.12.17 р., тобто навіть якщо ви вже продали об'єкт нерухомого (рухомого) майна у 2018 році до подання Декларації, його все одно варто включити до Декларації, яку подаєте за наслідками 2017 року.

Про наявність доповнень до Декларації, які платники податку мають право подавати у випадках, визначених п. 46.4 ПКХ слід вказати у відповідній таблиці, у якій, зокрема, зазначити порядковий номер доповнення та в графі "Зміст доповнення" надати стислу його характеристику.

Окремо доведеться наголосити на наявності доповнення, яке подають відповідно до пп. "д" пп. 164.2.17 ПКУ Тут так само слід написати стислу характеристику доповнення.

Утім безпосередньо в Інструкції № 859 з приводу подання доповнень читаємо: у разі подан­ня доповнення до Декларації в довільній формі у випадках, визначених п. 46.4 ПКХ платник позначкою "х" вказує на наявність доповнень. Аналогічна позначка повинна бути й у разі по­дання доповнення за пп. "д" пп. 164.2.17 ПКУ Утім комірок, у яких можна було б зробити таку позначку, форма Декларації не містить. Вважаємо, достатньо буде зазначити поряд­ковий номер і зміст доповнення. Звісно, можна спробувати поставити позначку "х" перед назвами таблиць, у яких ідеться про доповнення.

Така сама халепа спіткала позначки про подання разом із Декларацією додатків Ф1 та Ф2. Знов-таки, в Інструкції № 859 читаємо: "...у разі заповнення та подання додатків до декларації позначкою "х" позначаються відповідні форми поданих додатків до декларації (Ф1, Ф2)". Але у формі Декларації ви не знайдете рядка, в якому можна зробити такі позначки. Варто зауважити, що попередня форма Декларації містила рядок:

Додатки до декларації (потрібно позначити): Ф1 c  Ф2 c

То що, подібний рядок цьогоріч платникам податків доведеться формувати власноруч перед рядком "Дата подання декларації"? Це нічим не передбачено. З іншого боку, і на самих до­датках Декларації фіскали мусять проставити відмітку про одержання. Тож сенсу у внесенні такого рядка до Декларації ми не бачимо, хоча, можливо, на місцях фіскали й наполягатимуть на цьому.

І наостанок залишається проставити дату подання Декларації та підписати її. На цьому — все. В інших консультаціях теми номера ми розповіли про нюанси визначення сум оподатковуваного доходу та сум податку/збору з нього, які допоможуть правильно визначити об'єкт оподаткування.

Віктор НАГОРНИЙ, консультант газети «Все про бухгалтерський облік»

Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі

Контакти

>
вул. Велика Василькiвська, 65,офiс 36 info@kvpu.org.ua м. Київ Київська область 03150 Україна +38044 287 33 38 +38044 28772 83