Новини

Встановлено Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги ВАЖЛИВО!

Сьогодні Національна комісія з питань регулювання зв’язку України (НКРЗУ) прийняла рішення щодо затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗУ від 08.11.2016 р. № 589. Отже, після реєстрації Міністерством юстиції України з 1 січня 2018 року будуть введені нові тарифи на телекомунікаційні послуги.

                            ГРАНИЧНІ ТАРИФИ на загальнодоступні телекомунікаційні послуги

Номер

статті

Позиція Види послуг Граничний (максимальний) розмір оплати без ПДВ (грн)
для підприємств, установ, організацій

д ля фізичних осіб -

підприємців

для

населення

бюджетних інших
1 2 3 4 5 6 7
Доступ до телекомунікаційних мереж загального користування (встановлення телефону)
1 абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу
1 Основного телефонного апарата, підключеного до окремої лінії2 100-00 100-00 100-00 70-00
2 Основного телефонного апарата, підключеного за спареною схемою2 100-00 100-00 100-00 70-00
3 Паралельного телефонного апарата у різних абонентів2,3 100-00 100-00 100-00 70-00
4 Телефонного апарата односторонньої дії12 100-00 100-00 100-00 58-31
5

Телефонного апарата колективного користування (у місцях спільного користування

X X X 58-31
    в комунальній квартирі з кожної сім’ї)1,2        
6 Вечірнього телефону * ’ X 100-00 100-00 58-31
7 Основного телефонного апарата терміном дії не більше трьох місяців2 53-30 53-30 53-30 23-31
8 Переключення основного телефону абонентів відомчих АТС на автоматичні телефонні станції телефонної мережі загального користування операторів телекомунікацій за заявою абонента 100-00 100-00 100-00 70-00
9 Переключення телефону абонентів місцевих телефонних мереж з ініціативи оператора телекомунікацій безоплатно
10 Підключення обладнання циркулярного виклику до лінії діючого телефону 100-00 100-00 100-00 X
2 11 Підключення з’єднувальної лінії екстрених служб 333-33 333-33 333-33 X
 

При переключенні телефону односторонньої дії, колективного та вечірнього на основний телефон абонент доплачує різницю між діючими тарифами позицій 1,

2    та 4-6 статті 1.

У нежитлових приміщеннях, право власності на які мають фізичні особи, застосовуються тарифи, як для юридичних осіб.

3     При відключенні вечірнього і паралельного телефонів за заявою власника основного телефону плата за зворотне включення не справляється

Перевстановлений основного або паралельного телефонного апарата
3 абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу
12 В одному будинку 75-00 75-00 75-00 * 60-00
13 В інший будинок 100-00 100-00 100-00 70-00
Переоформлення договору на користування телефоном
4 абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу
14 При переїзді абонента на нове місце проживання у телефонізоване приміщення в зоні дії телефонної мережі одного оператора X X X

30-00' •

, { <- І

               
  15 При переїзді абонента в телефонізоване приміщення в зоні дії телефонної мережі іншого оператора X X X 70-00
  16 На члена сім’ї або на співвласника чи власника квартири за письмовою заявою абонента або в разі настання смерті абонента X X X 30-00
  17 На члена сім’ї або співвласника чи власника квартири, якщо телефон було встановлено на пільгових умовах і абонент помер X X X 30-00
  18 При одержанні заявником телефонізованої квартири в спадщину X X X 30-00
  19 При передачі у найм (оренду) телефонізованих квартир (за поновлення попереднього договору після закінчення терміну оренди плата з орендодавця не справляється) X X X 30-00
  20 Переоформлення квартирного телефону на службовий 100-00 100-00 100-00 X
  21 Переоформлення службового телефону на квартирний X X X 30-00
  22 На правонаступника реорганізованої юридичної особи, що залишився у телефонізованому приміщенні, за кожний основний телефонний апарат 30-00 30-00

30-00

9

X
  23 Переоформлення телефону на нового власника за письмовою згодою абонента, який мав відповідно до законодавства додаткові права на користування та розпорядження телефонною лінією X X X 30-00

Таблиця 2

Но­

мер

стат­

ті

По­

зи­

ція

Види послуг та плати Для підприємств, установ, організацій

Для

фізичних осіб - підприємців

Для населення
бюджетних ІНШИХ

без

пого­

динної

оплаті

місце­

вих

розмов

3 ПОГО­ДИННОЮ оплатою місцевих розмов

без

пого­

динної

оплати

місце­

вих

розмов

3 ПОГО­ДИННОЮ

оплатою

місцевих

розмов

без

пого­

динної

ОІШШ

місце­

вих

розмов

з пого­динною оплатою місцевих розмов

без

пого­

динної

оплата

місце­

вих

розмов

з пого­динною оплатою місцевих розмов
1 2 3 4 5 6 7
4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2
Абонентна плата за користування телефонним апаратом (за місяць)
5 абонентам місцевої телефонної мережі міст та райцентрів
24 За основний телефонний апарат, підключений до окремої лінії (при бронюванні номера телефону та лінії у магістральному і розподільчому кабелі)12 55-96 53-71 55-96 54-67 55-96 54-67 43-85 42-56
25 За кожну секунду розмови для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт X 0-00075 X 0-00075 X 0-00075 X 0-00075
26 За телефон колективного користування (з кожної родини комунальної квартири)1,2 X X X X X X 21-93 X
27 За основний телефонний апарат, підключений за спареною схемою12 44-77 42-97 44-77 43-74 44-77 43-74 35-08 34-05
28 За спарений телефон, встановлений у комунальній квартирі, з кожної родини12 X X X X X X 17-54 X
29 За паралельні телефонні апарати, які встановлені у різних абонентів (з кожного абонента)1,2,3 33-58 X 33-58 X 33-58 X 26-31 X
ЗО За вечірній телефон12,3 X X 27-98 27-34 27-98 27-34 21-93 21-28
31 За телефон односторонньої дії12 27-98 26-86 27-98 27-34 27-98 27-34 21-93 21-28
абонентам місцевої телефонної мережі сіл та селищ міського типу, за винятком райцентрів
32 За основний телефонний апарат, підключений до окремої лінії (при бронюванні номера телефону та лінії у магістральному і розподільчому кабелі)12 53-19 49-86 54-34 50-55 54-34 50-55 39-68 38-39
  33 За кожну секунду розмови для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт X 0-00043 X 0-00043 X 0-00043 X 0-00043
34 За телефон колективного користування (з кожної родини комунальної квартири)12 X X X X X X 19-84 X
35 За основний телефонний апарат, підключений за спареною схемою1,2 42-55 39-89 43-47 40-44 43-47 40-44 31-74 30-71
36 За спарений телефон, встановлений у комунальній квартирі, з кожної родини1,2 X X X X X X 15-87 ' X
37 За паралельні телефонні апарати, які встановлені у різних абонентів (з кожного абонента)1,2у 3 31-91 X 32-60 X 32-60 X 23-81 X
38 За вечірній телефон123 X X 27-17 25-28 27-17 25-28 19-84 19-20
39 За телефон односторонньої дії1,2 26-60 24-93 27-17 25-28 27-17 25-28 19-84 19-20
 

1      У рахунок абонплати надається 10 000 нетари< тривалості місцевих розмов для всіх категорій спожи місцевих розмов незалежно від способу підключення.

2      У нежитлових приміщеннях, право власності на застосовуються тарифи, як для юридичних осіб.

3      При відключенні вечірнього і паралельного тел< основного телефону плата за період відключення не спр

лкованих секунд загальної вачів при погодинній оплаті

які мають фізичні особи,

їфонів за заявою власника авллється

6 40 Плата за з’єднувальну лінію екстрених служб 20-55 X 36-02 X 36-02 X X X
7 41 За кожну секунду розмови з автоматизованих переговорних пунктів (АПП) X X X 0-00166
Покіломегрова плата (у розрахунку на рік)
8 42 За кожний кілометр фактичної довжини абонентської лінії від абонента до межі населеного пункту, якщо телефон установлений за межею населеного пункту і підключений до АТС цього населеного пункту, незалежно від способу підключення телефону. 32-30 32-30 32-30

8-38

•.

Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі

Контакти

>
вул. Велика Василькiвська, 65,офiс 36 info@kvpu.org.ua м. Київ Київська область 03150 Україна +38044 287 33 38 +38044 28772 83